W jaki sposób przeprowadzane jest wdrożenie systemu?

Systemy tego typu nie są rozwiązaniami pudełkowymi, wobec tego każdorazowo oprogramowanie jest dostosowywane do specyfiki produkcji. Klient otrzymuje tym samym narzędzie szyte na miarę jego potrzeb. W każdym przypadku projekt rozpoczyna się od analizy przedwdrożeniowej po której uzyskujemy informacje o wymaganych modułach, charakterystyce produkcji, ilości potrzebnych użytkowników etc. Cała procedura przebiega według takiego schematu: Rozpoznanie potrzeb => Analiza przedwdrożeniowa => Oferta ostateczna => Wdrożenie => Serwis i pomoc zdalna. Natomiast w sytuacji, w której klient po poznaniu całkowitej wyceny wdrożenia uzna, że jednak nie będzie kontynuował wdrożenia, projekt kończy się i rozliczamy się za analizę przedwdrożeniową.

W jaki sposób przeprowadzane jest wdrożenie systemu?