Jak wygląda eksploatacja stacji trafo?

Stacje trafo, zarówno ze stałą obługą jak i bez niej, wymagają przeglądów okresowych. Wymagania szczegółowe są zawarte w Dokumentacjach technicznych i Instrukcjach Ruchowych. Zalecane wymagania, dotyczące częstotliwości przeglądów:

  1. Raz na zmianę – Oględziny bez wyłączania napięcia w stacjach ze stałą obsługą,
  2. Raz na 5 lat – Oględziny bez wyłączania napięcia  w stacjach bez obsługi,
  3. W przypadku wystąpienia awarii – Przegląd okresowy z wyłączeniem spod napięcia
Jak wygląda eksploatacja stacji trafo?