System zarządzania produkcją – IPD Consulting, Chrzanów

IPD Consulting, Chrzanów – Systemu zarządzania produkcją wraz z automatyzacją pracy maszyn

 

Informacje o zakładzie:

IPD Consultning jest producentem proszków różnego rodzaju metali, węgla i innych materiałów powierzonych. Zakład wyposażony jest w młyny kulowe oraz przesiewacze elektrowibracyjne pracujące w trybie ciągłym. Przed modernizacją całość procesu kontrolowana była przez wizualną ocenę pracy przez personel.

Wyzwania i cele projektu:

 • podniesienie wydajności produkcji,
 • opracowanie systemu generującego raporty produkcyjne,
 • opracowanie narzędzia archiwizacji danych z procesów produkcyjnych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników,
 • instalacja urządzeń w strefach o podwyższonym zapyleniu,
 • zachowanie ciągłości pracy produkcji,
 • ograniczenie zatorów materiału wsadowego,
 • opracowanie systemu kontroli zasypu młynów,
 • budowa układu kontroli przepływy CO2 przy procesach mielenia w strefach zagrożonych wybuchem.

Realizacja projektu:

Projekt ze względu na zwój zakres oraz konieczność zachowania ciągłości pracy zakładu podzielono na etapy:

 • automatyzacja pracy urządzeń
  • instalacja układów sterowania oparty na sterownikach PLC,
  • instalacja układu do pomiaru zużycia energii elektrycznej i analizy pracy maszyny,
  • instalacja układów soft-start do rozruchu 2 młynów,
  • montaż i programowanie paneli operatorskich do obsługi młynów,
 • system zarządzania produkcją
  • programowanie systemu nadrzędnego w środowisku SCADA
  • bazą danych SQL do zbierania danych z produkcji,
  • opracowanie algorytmów liczących wskaźniki produkcyjne,
  • programowanie komunikatów alarmowych,
 • zabudowa nowej maszyny mielącej
  • montaż  układu sterowania,
  • instalacja i dobór czujników wraz z okablowaniem,
  • uruchomienie i integracja z systemem nadrzędnym SCADA

Korzyści porealizacyjne:

 • Wzrost wydajności produkcyjnej o 20%
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa urządzeń;
 • Analiza kosztów produkcyjnych,
 • Raportowanie czasu przestojów,
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz zakładu.

Więcej szczegółów o projekcie:

System zarządzania produkcją IPD Consulting

 

Montaż szafy sterującej i okablowania

Trasy kablowe

Szafa układu sterowania młyna

Widok panelu operatorskiego

Rozdzielnica Zasilająca RH

Widok rozdzielnicy zasilającej z możliwością rozbudowy o następne maszyny

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis: