Modernizacja układu pomiarowego

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia zmianę dostawcy energii elektrycznej. Od strony technicznej wiąże się z to koniecznością spełniania przez system pomiarowy tzw. zasady TPA (ang. Third Party Acess). Spełnianie tej zasady daje odbiorcy możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – co przekłada się na niższe rachunki za „prąd”.