Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa: obowiązek czy szansa?

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw stał się w ostatnim czasie tematem głośnym, szczególnie ze względu na obowiązek ich sporządzenia, w ramach realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO 2014 – 2020) niektórych województw. Wielu przedsiębiorców podchodzi do zagadnienia przeprowadzenia audytu ze sporą obawą. Pytanie, czy faktycznie uzasadnioną?

tania-energia

Audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz zakres analiz, jakie każdy z nich ma obowiązek zawierać, regulowane są przez następujące akty legislacyjne:

 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej; 
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Wprowadzenie ww. aktów w życie sprawiło, iż polski przedsiębiorca został postawiony przed zupełnie nowym dla niego obszarem funkcjonowania zakładu.

Po pierwsze, Ustawodawca zobowiązał go do sporządzenia audytu energetycznego zakładu, co, jak wszystko na tym świecie odgórnie narzucone, w pewnych środowiskach mogło zostać nie najlepiej odebrane.  Po drugie, powstało niemałe zamieszanie, ponieważ przez większość bezpośrednio zainteresowanych przedsiębiorców, jak również i specjalistów z branży, wymieniane w powyższych aktach pojęcia audytów funkcjonowały zamiennie.

Nic bardziej mylnego.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Sporządzenie tej formy audytu jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają więcej niż 250 osób;
 • wykazują roczny obrót wyższy niż 50 mln Euro;
 • osiągają całkowity bilans roczny na poziomie 43 mln Euro.

Opracowanie to stanowi swojego rodzaju podsumowanie dotychczasowego zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, koniecznego do normalnego funkcjonowania w ramach prowadzonej działalności.

Zupełnie inaczej ma się sprawa z audytem efektywności energetycznej.

tani-prad

Kiedy przeprowadzamy audyt efektywności energetycznej?

Opracowanie to powinno być nieodłącznie powiązane z działalnością inwestycyjną, mającą na celu ograniczenia zużycia energii końcowej przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności. Powinno, bo w polskich realiach rzadko który przedsiębiorca decyduje się wyłożyć dodatkowe pieniądze na oszacowanie inwestycji, mającej za zadanie wprowadzić finansowe oszczędności.

Innowacyjne podejście w tym temacie przedstawiały Regulaminy Konkursów, jakie wprowadzono przy okazji naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w konkretnych województwach (np: w Małopolsce). Przeprowadzony audyt efektywności energetycznej stał się bowiem wymaganym załącznikiem, bez którego perspektywa otrzymania dofinansowania stawała się nieosiągalna.

Przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w ww. naborach, są zobowiązane przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, czyli kompleksową analizę techniczną oraz ekonomiczną planowanych inwestycji. Mówimy tutaj o wyznaczeniu konkretnych oszczędności energii końcowej, zużywanej w ramach prowadzonej działalności, nakładzie finansowym niezbędnym do uzyskania tych oszczędności oraz nieodłącznie powiązanych z redukcją zużycia energii zyskami finansowymi.

Otrzymane wyniki analizy zestawiane są w rubrykach opublikowanej przez Ustawodawcę karty audytu efektywności energetycznej. W odpowiednich polach zamieszcza się dane, dotyczące wyznaczonych oszczędności energii końcowej, w narzuconych odgórnie jednostkach, pozwalających porównywać efektywność poszczególnych obszarów inwestycji.  Ważnym w kontekście środowiskowym jest również fakt, iż w ww. opracowaniu pojawia się konieczność wyznaczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do ilościowego oszacowania efektu ekologicznego przyjęto tony ekwiwalentu ditlenku węgla CO2. Całość opracowania spina analiza ekonomiczna, a więc wyznaczenie prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) dla każdej z planowanych inwestycji, w ramach zakresów zaproponowanych wariantów modernizacyjnych.

Ostatecznie więc audyt efektywności energetycznej daje odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaki % zużywanej w zakładzie energii końcowej jesteśmy w stanie zredukować?
 2. Jaki nakład finansowy musimy ponieść, aby tę redukcję wprowadzić w życie?
 3. Jaką realną oszczędność finansową w perspektywie kolejnych lat jesteśmy w stanie wygenerować, dzięki planowanym inwestycjom.

panele-fotowoltaiczne

 

Kto powinien wykonać audyt efektywności energetycznej?

Wykonywanie tego typu audytu jest tematem stosunkowo świeżym, nawet dla ludzi pracujących w branży energetycznej od lat. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć następującą kwestię. Przeprowadzenie rzetelnego audytu efektywności energetycznej nie jest sprawą prostą.

Różnorodność procesów produkcyjnych, jakie zostają poddane analizie przez audytorów wymaga posiadania wszechstronnej wiedzy technicznej oraz doświadczenia we wszelakich sektorach gospodarki energetycznej.

Rzetelny audytor energetyczny bowiem to tak naprawdę energetyk, ciepłownik, elektryk, inżynier sanitarny, projektant, wykonawca oraz ekonomista w jednej osobie.

To człowiek, który potrafi w przemyślany sposób zaplanować wykonanie założeń projektowych. To inżynier, który wprowadzi do inwestycji możliwe oszczędności w zakresie finansowania wykonywanych prac oraz finalnego zużycia energii końcowej. To specjalista, który zrozumie, co bezpośrednio przekładać się będzie na maksymalizację tempa zwrotu poniesionych nakładów.

Rzetelny audyt efektywności energetycznej to taki audyt, w którym w jasny sposób przedstawiono założenia, opierające się na wykonanych pomiarach zużycia energii.

Pomiary te, powinny zostać wykonane przez osobę, mającą odpowiednie doświadczenie w sektorze eksploatacyjnym. Wielu przedsiębiorców ma uzasadnione obawy na temat możliwości przeprowadzenia pomiarów energetycznych zakładu, bez konieczności ograniczenia procesu produkcyjnego. Rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przedsiębiorstwa powinna obrazować faktyczne zużycie energii zakładu, jego naturalne środowisko pracy, nie opierać się tylko i wyłącznie na suchej teorii i przekazanych przez przedsiębiorcę fakturach. Przeprowadzone pomiary powinny:

 • Wykazać ukryty pobór mocy biernej.
 • Zidentyfikować t.zw. wąskie gardła produkcyjne.
 • Zaznaczyć obszar innych problemów, z których często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy.

tania-energia

Przeprowadzając audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa możemy spełnić narzucony nam obowiązek, związany z obowiązującym Regulaminem Konkursu konkretnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Możemy też zastanowić się nad możliwością osiągnięcia realnych oszczędności i zwrotów.

Realizując pierwszą opcję, nie zyskujemy kompletnie niczego, poza poczuciem niepotrzebnie wydanych pieniędzy. Opracowanie wykazujące kompletnie wyimaginowane zyski, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, nie da nam realnej szansy zrealizowania swoich założeń. Angażując siły w realizację rzetelnego audytu, podejmujemy walkę o poprawę warunków środowiskowych, ale przede wszystkim dajemy sobie realną szansę na:

 • zmniejszenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. 
 • zwiększenie możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa.

Rzetelny audyt efektywności energetycznej, wiąże się na pewno z większymi nakładami finansowymi. Jednak związane z nim prawdopodobieństwo uzyskania wysokich i szybkich zwrotów, a po latach realnych oszczędności, sprawia, iż wygrywa on na każdym polu. To również większa szansa otrzymania wnioskowanego dofinansowania. Zastanówmy się więc jeszcze raz nad sensem realizacji procedury aplikacji, w kontekście prawdopodobieństwa realnego wykorzystania powierzonych nam środków finansowych.

 

Warto zapamiętać słowa Johna Paulsona…

“Inwestorzy, którzy robią najlepiej i zrobili najlepiej, to ci którzy utrzymują związek między ponadprzeciętnymi zyskami w perspektywie długoterminowej.” 

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa: obowiązek czy szansa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.