Stacja ładowania samochodów elektrycznych dla Firmy

Dynamiczny rozwój transportu elektrycznego w Europie  wymaga rozbudowy infrastruktury technicznej tzn. budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Innowacyjny transport otwiera nowe możliwości zarówno ochrony środowiska naturalnego jak i możliwość udostępniania odpłatnie stacji ładowania pojazdów. 

Do 2018 r. polskie prawo nie zawierało szczegółowych przepisów co do elektromobilności. Według ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne usługa ładowania samochodów elektrycznych powiązana była ze sprzedażą energii elektrycznej. W świetle prawa miało miejsce kupowanie energii i sprzedawanie użytkownikom samochodów elektrycznych co wymagało prowadzenia działalności gospodarczej i problematyczne uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną. Brak uzyskania koncesji powodował, że usługa ładowania pojazdów musiała być nieodpłatna.  

Kwestie budowlane oparte były o ustawę z dnia 7 lipca 1994r r. Prawo Budowlane. Według zapisów ww. ustawy ładowarki samochodów elektrycznych zaliczały się do obiektów małej architektury. Teoretycznie nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Zapis ten ustawy był jednak niejednoznacznie interpretowany

1. Stan prawny w Polsce

W 2018r. w życie weszła długo oczekiwana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta reguluje zagadnienia dotyczące transportu elektrycznego. Jednoznacznie zostały określone kwestie rozbudowy infrastruktury technicznej jak i przepisów odnośnie udostępniania punktów ładowania.

Najważniejsze zapisy ww. ustawy:

 • stacje ładowania nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • działalność gospodarcza oparta na usłudze ładowania pojazdu nie wymaga uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną,
 • wprowadzone zostały określenia m.in.: punkt ładowania o normalnej mocy i dużej mocy, stacja ładowania i ogólnodostępna stacja ładowania,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania stref czystego transportu,
 • wprowadzenie zmian podatkowych i udogodnień stanowiące zachętę dla użytkowników samochodów elektrycznych i inwestorów w stacje ładowania pojazdów.

2. Rodzaje ładowarek i dostępne moce

Podstawowy podział ładowarek elektrycznych to:

 • Ładowanie prądem przemiennym (AC) – dostępne moce od 2,2 do 44 kW
 • Ładowanie prądem stałym (DC) – dostępne moce od 22 kW do 150 kW

Ładowanie prądem przemiennym odbywa się poprzez ładowarkę zasilaną z ogólnodostępnej sieci elektrycznej oraz wbudowane w pojeździe urządzenie służące do ładowania akumulatorów.

Zalety: niski koszt urządzeń do ładowania, bezproblemowe podłączenie do sieci elektrycznej, zarządzanie nad procesem ładowania.

Ładowanie prądem stałym (DC) odbywa się poprzez ładowarkę dużej mocy, która zawiera układ przemiany napięcia sieciowego (AC) na napięcie stałe (DC) bezpośrednio do akumulatorów w samochodzie.

Zalety: najnowsze rozwiązania pozwalają na ładowanie pojazdów z mocą 100 kW co pozwala na ładowanie pojazdu w czasie do 60 min. (w zależności od typu samochodu)

3. Optymalna lokalizacja stacji ładowania

Ze względu na czas ładowania najbardziej popularne są:

 • Centra handlowe,
 • Centra biznesowe,
 • Parkingi,
 • Centra przesiadkowego w pobliżu linii tramwajowych i pociągów,
 • Hotele,
 • Restauracje,
 • Domy wczasowe.

Z uwagi na znaczny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w krajach zachodnich atrakcyjną lokalizacją stacji ładowania są wszelkiego rodzaju hotele, pensjonaty i restauracje znajdujące się zarówno w pobliżu głównych tras komunikacyjnych jak i umieszczonych w atrakcyjnych regionach Polski. Dla wielu podróżników dostępność do infrastruktury pozwalającej na ładowanie pojazdu elektrycznego jest kluczowe do wyboru miejsca pobytu.

 

 

4. Zarządzanie elektryczną stacją ładowania – sposoby zarządzania płatnościami

W zależności od indywidualnych potrzeb dobiera się rozwiązanie pozwalające realizować płatności za ładowanie pojazdu. Dostępne są m.in. następujące możliwości obsługi płatności:

 • Płatność bezpośrednio monetami lub żetonami poprzez wrzutnik znajdujący się w urządzeniu,
 • Płatność poprzez kartę RFID „zbliżeniowo” umożliwiającą odblokowanie i zablokowanie procesu ładowania, karta może być zintegrowana np. z pokojem hotelowym,
 • Płatność kartą płatniczą  „zbliżeniowo” umożliwia wybranie kwoty odpowiadającej ilości kWh wykorzystanych do ładowania samochodu po zadanego poziomu,
 • Płatności poprzez aplikację mobilną wykorzystującą komunikację Bluetooth, układ załącza się poprzez wprowadzenie kodu PIN.

Ładowarki elektryczne posiadają możliwość komunikacji z systemem nadzorującym poprzez kartę SIM i sieć GSM. Daje to gwarancję kontroli nad procesem ładowania, sprawdzania dostępności oraz umieszczenia na internetowej mapie ładowarek elektrycznych dla osób podróżujących.

 

Podsumowanie:

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce ogłoszony w 2016 r. przez Ministerstwo Energii zwraca uwagę na konieczność dynamicznego rozwoju elektromobilności w transporcie, ze względu na konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce oraz dostosowanie transportu do wymagań europejskich. Aktualnie, ze względu na brak infrastruktury technicznej problematyczne jest poruszanie się samochodem elektrycznym na terenie naszego kraju. Możliwość ładowania pojazdów będzie kluczowe do wyboru miejsca noclegowego lub z korzystania z różnych usług np. restauracji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany budową stacji ładowania samochodów elektrycznych zapraszamy do kontaktu i bezpłatnych konsultacji. Zespół Salwis pomoże w doborze optymalnego rozwiązania i rozwiąże wątpliwości. Gwarancja fachowości i dobrej ceny !

 

Jeżeli poszukujesz informacji na temat obniżenia rachunków za energię elektryczną zapraszamy do zapoznania się z naszymi wpisami:

Zapraszamy do zapoznania się z resztą oferty firmy Salwis:

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

Stacja ładowania samochodów elektrycznych dla Firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.