Projektowanie linii produkcyjnych – krok po kroku

Projektowanie linii produkcyjnych to bardzo złożony i dość skomplikowany proces. Wymaga on posiadania odpowiednich kompetencji i wykonania wielu zadań, obejmujących różne dziedziny technologii. Nie wystarczy samo zdefiniowanie czynności i rodzaju pracy, jaka ma być wykonywana na danej linii przemysłowej. Bowiem w celu zaprojektowania konkretnej linii produkcyjnej, niezbędna jest wiedza nie tylko z zakresu projektowania mechaniki, ale także bezpieczeństwa maszynowego i wielu innych. Jak rozpocząć ten proces i w jaki sposób on przebiega?

Linia produkcyjna

Projektowanie linii produkcyjnych – od czego należy zacząć?

Podstawowym elementem w projektowaniu linii produkcyjnych jest wielobranżowa współpraca podczas procesu planowania wszystkich detali. Wykorzystanie fachowej wiedzy specjalistów z zakresu konstrukcji, automatyki czy programowania, pozwala uzyskać satysfakcjonujący efekt końcowy. 

Posiadając zespół fachowców o różnych kompetencjach, pracę przy projektowaniu linii produkcyjnych, należy rozpocząć od etapu koncepcyjnego. Jest to czas, w którym kreowana jest ogólna wizja, a następnie szczegółowa strategia dotycząca projektu. Etap koncepcyjny nie zakłada wdrażania rozwiązań, ani podejmowania działań z zakresu prac wdrożeniowych.

JAK WYGLĄDA ETAP KONCEPCYJNY PRZY PROJEKTOWANIU LINII PRZEMYSŁOWYCH?

Na etapie koncepcyjnym niezbędne jest, aby zastanowić się nad najdogodniejszym ustawieniem maszyn, jakie ma zostać zastosowane w danej linii przemysłowej. Zaleca się, aby rozważyć kwestie związane z ergonomią pracy oraz potrzeb produkcyjnych konkretnego przedsiębiorstwa, dla którego projektowana jest linia. 

Nawet jeśli stosowany dotychczas układ maszyn był prawidłowy i należycie spełniał swoje zadanie, warto zastanowić się nad jego modernizacją, wprowadzeniu usprawnień czy aktualizacji. Wiąże się to z dostosowaniem linii do ewentualnych zmian w strategii produkcyjnej.

Jest to bardzo ważne, gdyż niedopatrzenia powstałe we wczesnym stadium projektu, mogą skutkować zwiększonymi kosztami transportu wewnętrznego, wydłużonym czasem cyklu pracy maszyn, a także opóźnieniami podczas wdrażania projektu. Zwyczajowo tworzenie linii produkcyjnych wynosi kilka miesięcy. Czas trwania projektu najczęściej jest uzależniony od jego wielkości, konstrukcji linii oraz złożoności całego układu.

 

JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE ETAPY PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH?

Podjęcie praktycznych kroków w projektowaniu linii produkcyjnych musi być poprzedzone gruntownym etapem koncepcyjnym. Dopiero po jego zakończeniu możliwe jest efektywne rozpoczęcie dalszych działań. Składa się na nie m.in.:

  1. Tworzenie specyfikacji użytkownika – w większości branż jest to standardowa procedura, która określa szereg czynności, jakie będą wykonywane w zakładzie w tracie produkcji oraz w jakiej kolejności będą się one odbywały. 
  2. Wybór urządzeń – kolejny krok w projektowaniu linii produkcyjnych. Na tym etapie następuje również umiejscowienie maszyn na linii. W zależności od projektu, etap ten może także zawierać stworzenie propozycji zastosowania konkretnej aparatury pomiarowej, sterowniczej czy okablowania.
  3. Określenie optymalnej liczby pracowników – następny etap w trakcie projektowania linii produkcyjnej, który polega na ustaleniu liczby pracowników, którzy będą zatrudnieni w zakładzie do pracy przy danej produkcji. To pozwala na stworzenie odpowiedniej liczby stanowisk, z zachowaniem należnych parametrów i w zgodzie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa. Wyjątki stanowią automatyczne linie produkcyjne, wykorzystujące zautomatyzowane procesy podawania części oraz kontroli. Wówczas obsługiwane są przez niewielką ilość techników i nie wymagają projektowania dużej liczby stanowisk pracy.

PROJEktowanie linii produkcyjnych – o czym jeszcze warto pamiętać?

Projektowanie linii produkcyjnej polega także na określeniu dokładnej ilości powierzchni produkcyjnej i zasobów surowców, niezbędnych do jej zainstalowania i późniejszego funkcjonowania.

Na dalszych etapach projektowania linii produkcyjnej, ważne jest również uwzględnienie takich czynników jak np.: zarządzanie odpadami z linii produkcyjnej czy kontrola jakości. Zaleca się, aby projekt zawierał również pełną dokumentację techniczną, która uwzględnia stan i wszystkie udogodnienia dostępne na terenie danego zakładu produkcyjnego, dla którego tworzona jest linia przemysłowa.

Projektowanie linii produkcyjnych – krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.