Stacja transformatorowa słupowa SN/nN

Stacja transformatorowa słupowa SN/nN jest stacją napowietrzną o napięciu maksymalnie 30 kV, głownie stosowane poziomy napięć w Polsce to 15 i 20 kV. Stacja  transformatorowa słupowa może być wyposażona w transformator o mocy znamionowej do 630 kVA, głownie stosowane są transformatory 250 i 400 kVA.

 

Stacja transformatorowa napowietrzna
Stacja transformatorowa słupowa SN/nN obecnie składa się z pojedynczej lub podwójnej żerdzi stunobetonowej wirowanej typu E lub EPV. Prościej mówiąc są to nowoczesne słupy okrągłe betonowe. Poprzednie stacje montowane były na dwóch lub czterech żerdziach wykonanych z żelbetu w układzie podwójnym lub bramowym.

Stacja transformatorowa słupowa  może być zasilana napowietrznie lub kablowo i w zależności od sieci SN może być w układzie krańcowym lub przelotowym. Stosowane żerdzie mają wysokość 10,5 lub 12 m. Ich wytrzymałość to zazwyczaj 10 lub 12 kN. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na nierówny teren stosuje się rozwiązania niestandardowe.

Budowa słupowej stacji transformatorowej
Rys. nr 1 – Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN

Jakie są moce  słupowych stacji transformatorowych SN/nN?

Stacje słupowe najczęściej wyposażone są w transformatory o mocy do 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA lub 400 kVA. W uzasadnionych przypadkach stację słupową można wyposażyć w transformator o mocy 630 kVA. Stacja transformatorowa słupowa przystosowana jest do przyszłościowego zwiększenia zapotrzebowania na moc tzn. początkowo stacja może być wyposażona w transformator o mocy 250 kvA, a po modernizacji można ją wyposażyć w transformator 400 kVA. Modernizacja obejmuje głównie wymianę bezpieczników po stronie SN i transformatora.

Wyposażenie stacji słupowej po stronie SN

To w jaki sposób linia zasilająca SN ma być połączona z transformatorem określa operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w warunkach przyłączeniowych (WP), najczęściej realizowane jest to poprzez:

  • odłącznik z uziemnikiem lub rozłącznik z uziemnikiem i podstawy bezpiecznikowe SN
  • automatyczny rozłącznik z uziemnikiem sterowany zdalnie Reklozer THO  i podstawy bezpiecznikowe – dla instalacji fotowoltaicznych oddających energię elektryczną do sieci

Bezpieczniki po stronie SN zabezpieczają transformator od zwarć i znajdują się na każdej fazie. W celu ochrony transformatora przed przepięciami na linii SN instaluje się na każdej fazie ograniczniki przepięć. W przypadku zasilana stacji linią kablową montuje się także głowicę kablową SN.

Wyposażenie stacji słupowej po stronie nN

Wyposażenie zależy od rodzaju i ilości wyprowadzanych obwodów po stronie niskiego napięcia (400/230V). Stosowane są rozdzielnice zamontowane bezpośrednio na stacji transformatorowej (RST, RS-W), bądź obok jako złącza kablowe wolnostojące (ZK).

Połączone są one z transformatorem kablami YAKY lub YKY. Złącze oraz rozdzielnice wyposaża się z bezpieczniki lub rozłączniki z bezpiecznikami. Stacja musi być wyposażona w odpowiedni układ pomiarowo-bilansujący zgody z specyfikacją techniczną operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Salwis stacja słupowa transformatorowa
Rys. nr 2 – Rozdzielnica niskiego napięcia (nN) ( widok rozdzielnicy wraz z pomiarem jakości energii elektrycznej)

W jakie układy pomiarowe wyposażona jest  słupowa stacja transformatorowa?

Występuje dwa zasadnicze rodzaje pomiarów:

  • pomiar po stronie nn

Takie rozwiązanie pomiaru umożliwia zastosowanie mniej kosztownych przekładników pomiarowych, występują tylko przekładniki prądowe. Taryfa za energię elektryczną pobraną z sieci uwzględnia straty transformatora SN/nN. Na temat strat w transformatorze pisaliśmy w artykule pt Transformator dystrybucyjny SN/nN. Dodatkowe wyposażenie to licznik energii czynnej i biernej, moduł komunikacyjny GSM/GPRS, listwa pomiarowa – kontrolna i inne.

  • pomiar po stronie SN

Układ pomiarowy wymaga wyposażenia stacji w przekładniki napięciowe oraz prądowe zainstalowane zainstalowane po stronie średniego napięcia nad transformatorem SN/nN. Przekładnie oznaczone są w zakresach od 10/5 do 150/5. Występuje tutaj także licznik energii czynnej i biernej, listwa pomiarowo- kontrolna oraz moduł komunikacyjny.

Tego rodzaju układ pomiarowy jest odpowiedni dla taryfy B. Klient musi dostosować układ pomiarowy na swój koszt.

 

Stacja słupowa transformatorowa Salwis
Rys. 3 – Budowa stacji transformatorowej słupowej z pomiarem po stronie SN (widok przekładników prądowych i napięciowych oraz złącze kablowe ZK)

Podsumowanie…

Wymagania szczegółowe co do wyposażenia stacji słupowych określane są przez operatora system dystrybucyjnego na danych ternie. Każdy OSD posiada swoją IRiESD czyli Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego co wiąże się z różnorodnością warunków jakie musi spełniać projektowana stacja słupowa.

Zapamiętaj…

Dostępność do linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN w pobliżu jest kluczem do możliwości szybkiej i taniej budowy stacji. Stację tego typu ze względu na wymagania przeciwpożarowe lokalizowane są w odległości minimum 3m od budynków. Budynki te muszą być wykonane z niepalnych materiałów. W innym przypadku odległość ta wynosi 5m.  Stacje tego typu są najprostsze, najtańsze i najczęściej stosowane w Polsce.

 

Więcej informacji na temat budowy stacji transformatorowych znajduje się w naszych wpisach. Polecamy !

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

Stacja transformatorowa słupowa SN/nN

3 thoughts on “Stacja transformatorowa słupowa SN/nN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *