Stacja Transformatorowa – SIP Krosno, Krosno

Krosno, Spółdzielnia SIP ZPCh – Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej 630kVA

 

Wyzwania:

 • Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21.
 • Miesięczne zużycie energii na poziomie 50 MWh.
 • Brak możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci 15kV.
 • Sieć 15 kV znajdowała się na działce Inwestora.
 • Brak możliwości rozkopania wjazdu z uwagi na utwardzony wjazd i dojazd dla ciężarówek.

Prace projektowe:

 • Pozwolenie na Budowę linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 630 kVA.
 • Projekt wykonawczy podpięcia stacji transformatorowej do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Prace budowlane:

 • Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 630kVA 15/0,4 kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym.
 • Budowa linii kablowej SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2
 • Przebudowa istniejącej linii kablowej nN typu 2x4x YAKXS 1x240mm2 do hali produkcyjnej

Uruchomienie i eksploatacja:

 • Pomiary powykonawcze i protokoły z pomiarów.
 • Uzgodnienie wszelkich formalności z PGE Dystrybucja S.A. odnośnie uruchomienia stacji.
 • Przełączenie zakładu produkcyjnego w weekend z uwagi na konieczność wznowienia produkcji.
 • Służba eksploatacyjna dla klienta zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej.

Korzyści dla Inwestora

Zwiększona moc przyłączeniowa do 630 kVA możliwość rozbudowy parku maszynowego

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11 co znacząco zmniejszyło koszty za dystrybucję energii ok. 50 tyś. zł rocznie

Mniejsza ilość wyłączeń i pewniejsze zasilanie po stronie SN 15 kV

Zwiększenie wartości nieruchomości na obszarze produkcyjnym

Galeria z realizacji

Cięcie asfaltu

Przygotowywanie miejsca pod stację

Podsypka piaskowa pod stację

Rozładunek stacji

Montaż wyposażenia

Montaż transformatora olejowego

Podpięcie złącza kablowego

Oznaczenie linii kablowych

Wykonanie i zabezpieczenie linii kablowych 15 kV

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis: